София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Отлични Курсове

Програмите на обученията са специално разработени за да дадат необходимата подготовка на курсистите за съответната технология. Освен отличната теоретична подготовка, която записалите се във всеки един курс, получават, усвояват и практически умения, които успешно да прилагат в реалната работа след това.