София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Дипломи

Центърът за професионално обучение е лицензиран от “Национална агенция за професионално образование и обучение” /НАПОО/ към Министерски съвет.

Центърът е специализиран в обученията в областта на информационните технологии и програмирането.

Лицензия № 200512298
Предлагани професии, специалности:

1. Професия “Програмист” код 481010
1.1. Специалност “Програмно осигуряване”, код 4810101 – втора степен на професионална квалификация.