София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Нашите постижения

Сред нашите постижения са: полагането на основите на първите Microsoft и Java международни конференции в Източна Европа, организирането на множество различни семинари, „on-site” обучения, безплатни инициативи.

През всички тези години ние успяхме да натрупаме ценен опит и да работим с ключови компании като: Oracle, IBM, VMware, SAP Labs и много други.