София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Позициониране на компанията ви

Поставете транспарант в залите ни за обучение