София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Специализирани събития

Организираме безплатни MeetUp-и за професионалисти в разработката на софтуер