София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Курсове по водещи технологии

Предлагаме специализирани обучения по заявка на клиента