София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Работа

Ще имате пряк достъп и условия да се реализирате във водещи технологични компании