София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Отлични знания

Най-добрите професионалисти в сферата ще ви предадат своя практически и теоретичен опит