София, бул. ``Цар Борис III`` 81
contact-academy@innovationcenter.academy

Програмиране за деца

Цялостен курс „Визуално Програмиране за Деца“

Цялостен курс „Визуално Програмиране за Деца“

5-степенно курсово обучение по роботика и програмиране за малчугани от 9 до 14 г. I-во ниво: „Първи стъпки в Програмирането“ – „Аз вече програмирам“ Характеризира се с многообразие от интерактивни образователни единици. Разнообразните творчески игри и задачи помагат за развитието на конструктивна логическа мисъл у децата. След успешно завършване на I-во ниво, малчуганите ще умеят да използват цикли за повторения на действия, както и да…

Прочети повече

V-то ниво: „Проектиране на платформа“

V-то ниво: „Проектиране на платформа“

„Моят виртуален свят“ Курсистите, които успешно преминат това ниво на обучение, ще придобият отлична степен на владеене на концепции и умения за програмиране. Ще могат да проектират и изпълняват проекти с умерена до напреднала сложност.  Образователните методи, техники и иновативен подход, които са заложени в последното ниво на обучение, имат за цел да научат малчуганите да програмират цялостна игра, отчитайки законите на физиката в нея. Бъдещите програмисти…

Прочети повече

IV-то ниво: „Приключения в Програмирането“

IV-то ниво: „Приключения в Програмирането“

„Ново ниво, нова награда“ Това ниво развива способностите на децата да създават комплексна игра с много нива. В периода на обучение младежите се запознават с използване на променливи за отчитане на резултат. Овладяват техники за използване на клониране за създаване на нови герои. Този образователен курс изгражда умения у подрастващите да програмират алгоритми със сложна логика, както и да създават различни поведения за въведените герои. След успешно…

Прочети повече

III-то ниво: „Въведение в Програмирането“

III-то ниво: „Въведение в Програмирането“

„Битката на роботите“ Това ниво цели да предостави необходимите надграждащи знания, благодарение на които децата да умеят да чертаят фигури и изображения, използвайки различни команди за молив. Овладяват програмиране на плавни движения с клавиатура. Малките програмисти придобиват умения да контролират героя чрез съобщения, а също така да дефинират и използват функции с параметър. „Въведение в Програмирането“ учи младежите как да създават два типа игри: • Собствени аркадни…

Прочети повече

II-ро ниво: „Основни Концепции в Програмирането“

II-ро ниво: „Основни Концепции в Програмирането“

„Да открием силата на кода“ Спецификата на това ниво е в неговата профилираност и надграждаща степен, с елемент на сложност. Заложени са десетки разнообразни и интерактивни образователни единици. След успешното завършване на II-ро ниво, младежите ще придобият умения и знания за създаване на анимационни герои и интерактивни сцени, използвайки основни концепции на програмирането. Децата ще овладеят използването на команди за работа с клавиатура и…

Прочети повече

I-во ниво: „Първи Стъпки в Програмирането“

I-во ниво: „Първи Стъпки в Програмирането“

„Аз вече програмирам“ Характеризира се с многообразие от интерактивни образователни единици. Разнообразните творчески игри и задачи помагат за развитието на конструктивна логическа мисъл у децата. След успешно завършване на I-во ниво, малчуганите ще умеят да използват цикли за повторения на действия, както и да изпълняват последователни задачи. Също така, ще могат да накарат компютъра да взима решения, при различни условия. Това ниво учи бъдещите програмисти…

Прочети повече