Hadoop e платформа с отворен код за обработка на голям брой данни между група сървъри. Hadoop може да поддържа приложения, които работят с данни в размер на ексабайти. В обучението ще придобиете знания за Hadoop платформата и неговата екосистема.

Курсът ще ви запознае с MapReduce и дистрибутивната файлова система на Hadoop (HDFS). Ще се научите да пишете MapReduce код и как да оптимизирате приложенията за обработка на данни. Ще получите задълбочено въведение в Hadoop фреймуърка.

Дълбокото разбиране на Hadoop платформата ще ви позволи да разработвате апликации използвайки MapReduce и ще сте запознати с различните компоненти на Hadoop екосистемата.

Курсът включва следните теми:

  • Преглед на Hadoop
  • Дистрибутивна файлова система на Hadoop(HDFS)
  • Как работи MapReduce
  • Hadoop IO
  • Разработка на MapReduce програми и алгоритми
  • Въведение в HBase
  • Въведение в SparkSQL и Spark библиотеки
  • Introduction to Hive and developing Hive queries
  • Introduction to Data Pipelines and Zookeeper

Забележки: Курсистите е необходимо да носят лаптопи с минимум 8GB RAM.

Необходими знания: Основни знания за SQL и бази данни.

Кой курс може да запиша в IC Academy ако нямам необходимите умения?

Запиши се за курс.