Go е програмен език с отворен код, разработен от Google, направен да създава софтуерни системи с различна трудност. Силата на Go е в това да създава лесен за писане и сигурен код, който използва многоядрена архитектура. Go предлага преносимост, скорост, модулярност и е също така съвместим с езика C. Компилатора на Go може да създава изпълними бинарни файлове за много и различни хардуерни архитектури без да се налага пренаписването на кода. В Go има и вграден механизъм за освобoждаване на използваните ресурси (garbage collection).

Обучението включва и поредица практически упражнения.

Курсът включва следните теми:

  • Настройка на компилатора
  • Типове данни
  • Структура на програмата
  • Контролни структури
  • Функции
  • Интерфейс
  • Go пакети
  • Паралелно програмиране на Go
  • Тестове

Необходимо ниво от знания: Опит с езика за програмиране C.

Кой курс може да запиша в IC Academy ако нямам необходимите умения?

Запиши се за курс.