Повечето технически и бизнес данни са съставени от многобройни таблици с взаимоотношения. Бази данните предлагат надеждно съхранение и сигурност. В курса ще научите за понятията и дизайн на  релационните системи за управление на бази данни и ще се запознаете с SQL.

Обучението ще ви запознае със създаването на база данни свързани с конкретни изисквания, методологията на дизайна и принципи на нормализацията. SQL ще се използва за достъпване и споделяне на данни в базата. Ще създавате и манипулирате таблици и ще създавате ограничения ползвайки SQL.

Понятията и SQL езика научени по време на курса могат да бъдат използвани със повечето релационни системи за управление на бази данни. Познанията ще ви дадат възможност да създавате база данни и да работите с данни.

Не е необходим предишен опит с програмиране за да се включите в групата.

Курсът включва следните теми:

  • Релационни бази данни
  • Нормализация
  • Основи на SQL
  • Функции и оператори на SQL
  • Сортиране на данни
  • Combining queries with set operators
  • Управление на таблици

Необходимо ниво от знания: Основни понятия в програмирането.

Кой курс може да запиша в IC Academy ако нямам необходимите умения?

Запиши се за курс.