С това обучение ще придобиете умения за създаване на бързи и мощни приложения и ще научите синтаксиса и семантиката на Swift.

За кого е предназначено обучението:

Курсът е подходящ за начинаещи. Ако притежавате базови познания по програмиране – основни познания по ООП, разбирате алгоритми и data structures, имате основни познания за променливи и функции това обучение е за Вас.

Програма на курса:
1. Overview of iOS – computer set-up, quick-app making demo
2. Swift basic syntax
3. Swift a-bit-more-complex syntax – structs, classes
4. Using storyboards for app-making – passing data, hooking up outlets, etc
5. More storyboards with more complex UI
6. MVC, delegate pattern
7. API work – set it up, send requests and decode models
8. API work – hook up UI with the decoded models, UITableView, UIScrollView
9. API work – finishing up, maybe add a log-in

За записване или при въпроси свържете се с нас.