Курс „Python Fundamentals“ ще ви запознае с един от най-мощните и едновременно с това лесен и адаптивен език за програмиране – Python.

По време на обучението ще се научите да:

  • Използвате котролни стуктури (if и for) за създаване на логиката на приложението
  • Работите със структури от данни – списъци(lists) и речници(dictionaries) – изключително мощни инструменти в Python
  • Пишете и извиквате функции
  • Създавате класове с данни и операции
  • Използвате и извиквате библиотеки

Курсът е подходящ за начинаещи, с основни познания по Java, C/C++, C#, ….

По време на занятията са предвидени лекции, упражнения и консултации с лекторите.

За записване или при въпроси свържете се с нас.