Курс „Big Data с Java и Hadoop“ е предназначен за девелопъри, които искат да добият умения в използването на Hadoop за Big Data.

По време на обучението ще се научите да:

  • Създавате Java MapReduce задачи за обработка на данни
  • Пишете Hive и Pig заявки
  • Използвате MRUnit за тест и дебъг
  • Следите клъстери и задачи

По време на занятията са предвидени лекции, упражнения и консултации с лекторите.

За записване или при въпроси свържете се с нас.