HTML или Hypertext Markup Language, е най-използвания език за създаване на уеб страници. JavaScript е лек и лесен програмен език с обектно-ориентирани възможности който позволява изграждането на взаимодействие и обямана на данни в и между статични уеб страници. CSS се използва за задаване и контрол на стиловете в уеб страниците по лесен и опростен начин.

Ще се научите да:

  • Да изграждате богати и интересни уеб сайтове
  • Да управлявате начина на обмен на данни и взаимодействие с компонентите на страниците
  • Да задавате лесно и бързо общ стил за всички страници