Ние ще ви научим как да създавате responsive уеб сайтове – сайтове, които изглеждат еднакво добре на различни по вид устройства – настолни компютри, телефони и таблети.

По време на обучението ще се научите да:

– създавате портфолио сайтове, WordPress теми, продуктови страници, one-page сайтове и други използвайки Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, jQuery;
– представяте съдържанието на сайта изграждайки го използвайки редове, колони, гридове, ценови таблици, банери, менюта, навигация, филтри, customer testimony, социални икони, carousel, бутони, линкове, медия и много други компоненти;
– планирате и управлявате процеса на дизайн и разработка използвайки уеб стандартите;
– изграждате лесно и бързо на responsive сайтове;
– управлявате начина на обмен на данни и взаимодействие с компонентите на страниците чрез JavaScript и jQuery;
– създавате, лесно и бързо, общ стил за всички страници чрез CSS;
– работите с WordPress;
– използвате технологии за предоставяне на данни на уеб страниците – т.нар. server side.

Технологиите, които ще усвоите:

– HTML или Hypertext Markup Language език за създаване на уеб страници.
– CSS се използва за задаване и контрол на стиловете в уеб страниците по лесен и опростен начин.
– JavaScript е лек и лесен програмен език с обектно-ориентирани възможности който позволява изграждането на взаимодействие и обмяна на данни в и между статични уеб страници.
– jQuery е библиотека на основата на JavaScript. JavaScript и jQuery се използват за динамично управление на съдържанието и компонентите на сайтовете.
– Bootstrap е най-популярната библиотека за уеб и съдържа в себе си множество CSS стилове и компоненти, позволяваща бързо и лесно създаване на т.нар. responsive сайтове – сайтове които изглеждат еднакво добре на различни по вид устройства – настолни компютри, телефони и таблети.
– WordPress е най-използваната многостранна система за управление на съдържанието (CMS) позволяваща създаването на напълно функционален уеб сайт и мобилни приложения.