Обучението – „ASP.NET Development“ открива възможност курсистите да научат основните знания, необходими в работа им с технологията ASP.NET.

Курсът е подходящ за всички, които владеят обектно-ориентирано програмиране и програмирането на езика C# и имат солидни познания за работа с .NET Framework платформата, .NET Frameworks APIs и Windows Forms GUI приложения.

Програмата на курса включва:

  • Web Development
  • Web applications
  • Web services – основни познания и работа с HTML
  • Windows Communication Foundation (WFC)
  • и др.

Цена на курса: по запитване.

За записване и/или въпроси, свържете се с нас.