Софтуерното Тестване – Software quality assurance (SQA) – е дисциплина за прилагане на техники и методи за проверка на качеството на софтуера. Главната цел на всеки QA e да потвърди, че процесите, процедурите и техниките използвани при разработката на софтуерни приложения отговарят на всички изисквания и стандарти.

За кого е предназначен курса:

За всеки който желае да изучава и да се развива в областта на Софтуерното Тестване. Не са необходими знания по езици за програмиране.

Ще се научите да:

  • основи на софтуерното тестване
  • типове тестове
  • методи и техники за тестване
  • категоризиране и описване на бъгове
  • документацията съпътстваща тестовия процес – test plan, test case, bug report, …
  • таблици на решенията (decision tables)
  • диаграми на състоянията (state diagrams)
  • Boundary Value Analysis
  • Equivalence Partitioning

Предвидени са и различни упражнения – изготвяне и попълване на тест план, изготвяне и попълване на тест case, изготвяне на отчети и други.

Ще се научите да работите с таблици на решенията (decision tables), диаграми на състоянията (state diagrams) и да прилагате Boundary Value Analysis и Equivalence Partitioning.

За записване и/или въпроси, свържете се с нас.