„Моят виртуален свят“

Курсистите, които успешно преминат това ниво на обучение, ще придобият отлична степен на владеене на концепции и умения за програмиране. Ще могат да проектират и изпълняват проекти с умерена до напреднала сложност.  Образователните методи, техники и иновативен подход, които са заложени в последното ниво на обучение, имат за цел да научат малчуганите да програмират цялостна игра, отчитайки законите на физиката в нея. Бъдещите програмисти придобиват способност да създават „безкрайни“ игри, в които създадените герои да извършват много действия и движения. В това финално ниво на обучение, малките програмисти ще умеят още да създават противников герой. Ще се научат как да ползват променливи за запазване на резултат и развитие на играта.

Продължителност на V-то ниво – 20 учебни часа.