„Ново ниво, нова награда“

Това ниво развива способностите на децата да създават комплексна игра с много нива. В периода на обучение младежите се запознават с използване на променливи за отчитане на резултат. Овладяват техники за използване на клониране за създаване на нови герои. Този образователен курс изгражда умения у подрастващите да програмират алгоритми със сложна логика, както и да създават различни поведения за въведените герои. След успешно завършване на „Приключения в Програмирането“, бъдещите програмисти ще могат да споделят създадената от тях игра онлайн.

Продължителност на IV-то ниво – 20 учебни часа.