„Да открием силата на кода“

Спецификата на това ниво е в неговата профилираност и надграждаща степен, с елемент на сложност. Заложени са десетки разнообразни и интерактивни образователни единици. След успешното завършване на II-ро ниво, младежите ще придобият умения и знания за създаване на анимационни герои и интерактивни сцени, използвайки основни концепции на програмирането. Децата ще овладеят използването на команди за работа с клавиатура и мишка, за създаване на графични компоненти и чертане.
„Основни концепции в Програмирането“ има за цел да научи децата да създават герои с анимация, както и да програмират специални ефекти.

Продължителност на II-ро ниво – 16 учебни часа.