„Аз вече програмирам“

Характеризира се с многообразие от интерактивни образователни единици. Разнообразните творчески игри и задачи помагат за развитието на конструктивна логическа мисъл у децата. След успешно завършване на I-во ниво, малчуганите ще умеят да използват цикли за повторения на действия, както и да изпълняват последователни задачи. Също така, ще могат да накарат компютъра да взима решения, при различни условия. Това ниво учи бъдещите програмисти на техники за откриване и отстраняване на грешки, решаване на проблеми и доизграждане на създадено приложение.“Първи стъпки в Програмирането“ има за цел да научи подрастващите да програмират основни движения и анимация.

Продължителност на I-во ниво – 12 учебни часа.