Създаване на променлива

В съвременните езици това става, като се запише типът на данните, последван от името на променливата. За улеснение в тези уроци няма да създаваме изрично променливите – ние приемаме, че те се създават в първия момент, в който ги използваме.

Задаване на стойност

Задаването на стойност става, като поставим името на променливата от лявата страна на оператора =, а от дясната страна поставим стойността, която искаме да и зададем. Дясната страна може да бъде всяка валидна стойност, инициализирана променлива или израз, който може да бъде изчислен до стойност.

Механизмът на задаване работи така:

 • Компютърът поглежда дясната страна и вижда, че там стои израз.;
 • Пресмята се този израз.;
 • Резултатът от пресмятането се записва като стойност на нашата променлива.;
 • Ако изразът не може да бъде пресметнат, ще възникне грешка и програмата ще спре (или няма да се компилира).

Ето и няколко примера:

  • Задаване на константна стойност:

count = 5;

  • Чрез друга променлива:

number1 = 5;

number2 = number1;

  • Чрез израз:

area = (sideA * heightA) / 2;

Нека направим един алгоритъм, в който изчисляваме площта на тригълник по горната формула. За целта потребителят ще въвежда страна и височина към нея. Ще записваме резултата в променлива и ще го показваме на екрана

.

За упражнение

Въпроси

 1. Можем ли да променим типът на променлива, след като е създадена?
 2. Какви символи са позволени в името на променливата?
 3. Може ли името на променлива да започва с долна черта?

Задачи

 1. Вземете лист и химикал и да направите алгоритъм, който прочита името и годините на потребителя, запазва ги в две променливи и след това ги показва на екрана.
 2. Направете блок схема, която изчислява обиколката на правоъгълник(страните се въвеждат от потребителя).

Следващ урок: Оператори – аритметични и логически

Предишен урок: Основни типове данни

Разгледайте и други уроци за начинаещи.