Оператори за присвояване

Това са операторите, които използваме, за да зададем стойност на дадена променлива.

Реално в примерите за начинаещи ще използваме само класическият: „=“ .

Той приема точно два аргумента. Левият операнд задължително е променлива, в която ще се записва стойност. Десният е стойност, променлива или израз, който може да се изчисли до стойност.

Оператори за сравнение

Използваме ги за сравняване на стойности и променливи. Всички оператори от тази група приемат два аргумента и връщат булева стойност.

  • > По-голямо. Ако лявата страна е по-голяма от дясната връща изстина (true), в противен случай връща лъжа (false).
  • >= По-голямо или равно. Същото като предишния оператор, но ако операндите са равни връща „true“.
  • < По-малко. Ако лявата страна е по-малка от дясната връща изстина (true), в противен случай връща лъжа (false).
  • <= По-голямо или равно. Същото като предишния оператор, но ако операндите са равни връща „true“.
  • == Сравнение за равенство. Връща истина само ако двата аргумента са равни. Забележете, че сравнението е два знака за равенство. Честа грешка при начинаещите е да сравняват със знака за присвояване =.
  • != Различно. Връща „true“ само ако двете страни са различни по стойност. В противен случай връща „false“.

Нека направим един пример, в който използваме различни оператори:

Съставете алгоритъм, който позволява на потребителя да въведе 3 числа. Нека на екрана се показва най-голямото от тях.