Атрибути

Атрибутите са елементи, които дават допълнителна информация за даден таг. Te се съдържат в самите тагове и винаги се пишат по определен начин:

име_на_атрибута=“стойност на атрибута“

Упражнение:

  1. Отворете за редактиране вашата страница.
  2. Добавете празен ред между текста под заглавието и затварящият таг </html>
  3. На празния ред добавете два нови тага: <br> и <a></a>. Тагът „<br>“ означава „премини на нов ред“. При него не е необходимо използване на затварящ таг.
  4. В отварящия таг <a> добавете атрибута href=““, така че тагът да изглежда: <a href=““></a>

Този таг служи за показване на линк към друга уеб страница. Атрибутът href в таг „a“, служи за указване на адреса, към който сочи тагът.

Всички атрибути получават стойност, чрез знака за равенство. Самата стойност се записва винаги в кавички.

За да работи линкът е необходимо да направим още две неща:

  • Да добавим страница, към която води линка. За целта в кавичките добавете „http://ontarget.bg“;
  • Да добавим видим текст, който ще се показва като линк в нашата страница. Между отварящия и затварящия таг добавете текст „ОнТаргет“.

Ако работите правилно сега новият ред трябва да изглежда така:

<br> <a href=“http://ontarget.bg“a>ОнТаргет</a>

Сега запазете страницата си и я стартирайте. При правилна работа, под текста се появява първият ви работещ линк. Кликнете на него, за да проверите дали работи правилно. Ако да – би трябвало да видите заглавната страница на ОнТаргет.