Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sites/nars.iskren.info/wp-content/plugins/essential-grid/essential-grid.php on line 101

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sites/nars.iskren.info/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/sites/nars.iskren.info/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Аритметични Оператори – InnovationCenter Academy

Вероятно вече сте наясно с някои от основните математически оператори, които ще използваме. Преди да ги разгледаме ще обърнем внимание на един термин – операнд. Всеки оператор извършва действие с един или повече параметъра. Тези параметри се наричат операнди. Например в израза 4 * 3, „*“ е оператор за умножение, 4 е левия операнд, а 3 е десния.

Аритметични оператори

    • + Сумиране. Този оператор приема точно два операнда. Резултатът от действието е тяхната сума.
    • ++ Нарастване с 1 (инкрементиране). Приема само един аргумент (променлива) – ляв или десен. Резултатът е стойността на променливата, увеличена с 1.

number = 5; number++;

Сега променливата „number“ има стойност 6.

  • Изваждане. Приема ляв и десен операнд. Резултатът е тяхната разлика.
  • Нямаляване с 1(декрементиране). Аналогично на “++”, но резултатът е намаляване с единица.
  • * Умножение. Също приема два аргумента. Резултатът е тяхното произведение.
  • / Делене. Tози опeратор често заблуждава начинаещите! Ако и двата аргумента на деленето са цели числа, то резултатът също се бъде цяло число. При целочислено деление, операторът взима само цялата част и напълно игнорира остатъка. Това означава, че 49 / 10 ще даде резултат 4. Остатъкът (9) ще се игнорира и няма да има закръгление, каквото бихте очаквали (нормално 4,9 би трябвало да се закръгли на 5).
  • % Делене с остатък. Този оператор приема ляв и десен операнд. И двата операнда трябва да са цели числа. Резултатът е <b>само остатъка </b> от тяхното делене. Така например 49 % 10 ще върне резултат 9. Забележете, че се връща остатък, а не дробна част. 8 % 4 ще върне 0.